Programme

OMOTE-WAZA (fondamentaux)

KEN-JUTSU (sabre) : 4 kata

Itsutsu no tachi
Nanatsu no tachi
Kasumi no tachi
Hakka no tachi

IAI-JUTSU (sabre) : 6 kata

Kusa nagi no ken
Nuki tsuke no ken
Nuki uchi no ken
Uken
Saken
Happōken

TACHIAI BATTO-JUTSU (sabre) : 5 kata

Yuki ai gyaku nuki no tachi
Zengo chidori no tachi
Yuki ai migi chidori no tachi
Gyaku nuki no tachi
Nuki uchi no tachi

BO-JUTSU (bâton long) : 6 kata

Seri ai no bo
Sune hisiji no bo
Sayu no bo
Kasa hasushi no bo
Hane tsurube no bo
Tate nami no bo

NAGINATA-JUTSU (fauchard) : 4 kata

Itsutsu no naginata
Nanatsu no naginata
Kasumi no naginata
Hakka no naginata

URA-WAZA / GOGYO (perfectionnement)

KEN-JUTSU : 5 kata

Mitsu no tachi
Yotsu no tachi
In no tachi
Sha no tachi
Hotsu no tachi

RYOTO-JUTSU (sabre court et long) : 4 kata

Eigetsu Hotsu no tachi
Suigetsu Hotsu no tachi
Isonami no tachi
Murakumo no tachi

KODACHI-JUTSU (sabre court) : 3 kata

Hangetsu no tachi
Suigetsu no tachi
Seigan no tachi

BO-JUTSU : 6 kata

Gedan kamae no bo
Kasumi gakari no bo
Denko kamae no bo
In no kamae no bo
Hikizue kamae no bo
Tatezue kamae no bo

SO-JUTSU (lance) : 6 kata

Hiryu no yari
Koryu no yari
Tsuki dome no yari
Anya no yari
Denko no yari
Yoru no ya no yari

 

GOKUI / SHICHIJO (maîtrise – spirituel)

KEN-JUTSU : 3 kata + kuzushi (applications réelles) + henka-waza (variations)
IAI-JUTSU : 5 kata
SHURIKEN-JUTSU (projectiles) : 7 + 8 + 9 kata
TAMESHI-GIRI (coupe au sabre)

Techniques évaoprées

NAGINATA-JUTSU: 3 kata (gogyo no naginata)
JU-JUTSU (techniques à mains nues) : 36 kata
SO-JUTSU: 2 kata (hiden)

 

Programme en PDF (renseignez vous auprès de votre professeur pour obtenir le mot de passe).